VIZA információk

2021. szeptember 1-jét követően, a hatályos jogszabályok értelmében, a Magyarországon
szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők jogszabályban meghatározott személyes adatait a
szálláshely-szolgáltató okmányolvasón keresztül szálláshelykezelő szoftverében rögzíti, és egy
tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítja.

A szálláshely-szolgáltató – az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme
érdekében, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése
céljából – bejelentkezéskor az igénybe vevő alábbi adatait rögzíti szálláshelykezelő szoftverében:

● családi és utónevét;
● születési családi és utónevét,
● születési helyét;
● születési idejét;
● nemét;
● állampolgárságát;
● anyja születési családi és utónevét,
● személyazonosító vagy útiokmány azonosító adatait;
● harmadik országbeli állampolgár esetében* a vízum vagy tartózkodási
engedély számát, a beutazás időpontját és helyét.

*harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény szerinti személyek.

A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő az azonosításra alkalmas okmányt a szálláshely-szolgáltatónak
az adatok rögzítése céljából bemutatja. Nem kell rögzíteni azt az adatot, amelyet
az okmány nem tartalmaz.

Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a
szálláshely-szolgáltatást megtagadja. Jogszabályi elrendelés alapján a szálláshely-szolgáltató
jogosult elkérni a vendég személyazonosító okmányát, a vendég pedig köteles azt bemutatni.

Az operatív törzs döntése átneneti haladékot ad a kiskorúak egy csoportja számára, mivel 2022 január 1-jéig a szálláshelyeken nem kell bemutatni személyi igazolványt a 14 évnél fiatalabb gyermekek esetében.

A szálláshely-szolgáltató az igénybe vevők adatait a tudomására jutást követő év utolsó napjáig
kezeli a jogszabályban rögzített célból. Az aszimmetrikus titkosítással a törvény által meghatározott
tárhelyen, vagyis a VIZA rendszerben tárolt adatokban a rendőrség a bűnüldözés, a bűnmegelőzés,
valamint a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások
jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme és a körözési eljárás lefolytatása érdekében
keresést végezhet.

HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK:
● a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény;
● a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet;
● a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm.rendelet.
** harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti személyek

https://vizainfo.hu/