Adatkezelési szabályzat

Az adatok felhasználása és védelme

A Balaton Mini Service Idegenforgalmi és Vendéglátó kft. mint a Janus Atrium Boutique Hotel & SPA üzemeltetője (a továbbiakban Janus Hotel), a www.janushotel.hu www.designhotel.hu  www.hotelteszt.hu honlapok tulajdonosa a webhelyeken üzemeltetett oldalak tekintetében fenntartja a szellemi alkotáshoz fűződő jogait. 

Ön jogosult a fenti oldalakat olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel másolatot készíteni, de csak kizárólag személyes felhasználási céllal. Tilos a honlap bármely részét közvetlen- vagy közvetett haszonszerzési céllal felhasználni. A honlap bármely részének – akár eredeti, akár módosított formában – történő egyéb felhasználása kizárólag a tulajdonos előzetes és írásos jóváhagyásával lehetséges.

 A honlap tulajdonosa fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül, bármilyen változtatást, javítást, módosítást végezzen honlapján.

 A Janus Boutique Hotel & SPA (Janus Hotel) adatkezelési szabályzata

 Az adatkezelő neve: Balaton Mini Service Idegenforgalmi és Vendéglátó kft

Az adatkezelő címe: 8600 Siófok, Fő u. 93-95.

Elérhetőség: janus@janushotel.hu

Adatkezelési nyilvántartási azonosítója: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által feldolgozás alatt.

A szobafoglalás/ ajánlatkérésnél megadott egyéb (összes adat) adatok tekintetében a SabeeApp Hotel Management System foglalási rendszer üzemeltetője is adatkezelőnek minősül

thePass Kft , Kiraly utca 30-32, A105 
1061 Budapest – Hungary
VAT No: HU24327567 / 24327567-2-42 


Adatkezelési nyilvántartási azonosítója: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által feldolgozás alatt.

 Az adatkezelés megnevezése

 Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, előzetes és határozott hozzájárulása alapján, a honlapon keresztül továbbított felhasználói adatok esetében.

 Az adatkezelés jogalapja

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján a felhasználók önkéntes, tájékozott, előzetes és határozott hozzájárulása.

 A kezelt adatok köre

Az felhasználó által az ajánlatkérés, foglalás és kapcsolatfelvétel során kötelezően megadott adatok: név, e-mail cím valamint a szobafoglalás/ ajánlatkérésnél megadott egyéb adatok.

 A honlap használata során rögzítésre kerül az felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben – az felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Janus Hotel a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, ezeket az adatokat kizárólag statisztikai céllal tárolja és dolgozza fel.

 Az adatkezelés célja

 A felhasználó a “Szobafoglalás / Ajánlatkérés ” vagy a “Kapcsolat” internetes űrlapok kitöltése és elküldése esetén az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, valamint e-mailben vagy telefonon történő tájékoztatása az adott megkeresés kapcsán. A felhasználó ezen adatkezeléshez való hozzájárulását az említett űrlap(ok) kitöltésével és elküldésével adja meg.

 A honlapra történő belépéssel a felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófájl készül. A honlap illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. “cookie”-kat használnak, amelyek az ügyfelek azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A honlap felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben Ön számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt jelen honlap üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja. Fontos, hogy amennyiben Ön nem engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.

 Jelen weboldal a Google, Inc. (“Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google adatvédelmi irányelveit a www.google.hu/intl/hu/privacy/privacy-policy.html webcímen tekintheti meg.

 Az adatkezelés időtartama

 A felhasználó által a “Szobafoglalás / Ajánlatkérés ” vagy a “Kapcsolat” űrlapok kitöltésével  kötelezően vagy önkéntesen megadott adatokat a Janus Hotel addig jogosult kezelni, amíg a felhasználó le nem iratkozik , illetve az adatok törlését nem kéri.

 Az adatok törlése

 A felhasználó saját adataira vonatkozó törlési igényét e-mailben az janus@janushotel.hu  címre kell eljuttatni. A Janus Hotel a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

 Adatfeldolgozó megnevezése: Balaton Mini Service Idegenforgalmi és Vendéglátó kft

Adatfeldolgozó címe: 8600 Siófok, Fő u. 93-95.

Adatfeldolgozás megnevezése: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

 Adatbiztonsági intézkedések

 A személyes adatokat Balaton Mini Service Idegenforgalmi és Vendéglátó kft megfelelő szoftveres- és hardveres eszközökkel védi. A honlapon történő regisztráció során a felhasználó által megadott valamennyi adatot biztonságos, elzárt szerveren tárolják. A megadott adatokat az adatkezelés, adatfeldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott hozzáféréssel rendelkező, a Balaton Mini Service Idegenforgalmi és Vendéglátó kft valamint az adatfeldolgozó alkalmazásában álló alkalmazottak ismerhetik meg. Az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.

 A weboldalakat tároló szerverek üzemeltetője (technikai és forgalmi adatok tárolása)

Port Kft     9200, Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60.

Ügyfélszolgálat: info@webtar.hu

 Adattovábbítás

 Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

 Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

 A Janus Boutique Hotel & SPA fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 A felhasználók jogai adataik kezelésével kapcsolatban

 Adatai (személyes és különleges adatok) kezeléséről az ügyfelek tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az janus@janushotel.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. Az ügyfelek kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

 Jogérvényesítési lehetőségek

 A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834.)